Kasper De Vos

ruimtelijk bezetter en beeldend vinder

Kasper De Vos
“Ik wil vertellen over een fysieke kracht, omdat ik die niet kan benoemen of specificeren probeer ik via beeldtaal mijn verhaal over te brengen. Enerzijds neem ik vormen over uit de natuur en tracht ik het overweldigende en 'zware kracht effect' dat de natuur in zich draagt te ensceneren met behulp van materialen die op zich eenvoudig zijn. Anderzijds maak ik hommages aan beeldhouwers en beelden uit de kunstgeschiedenis die voor mij een pure kracht uitstraling bezitten. Deze beelden schep ik uit hedendaagse lichte materialen zoals piepschuim en mousse. Het maakproces is een zeer belangrijk aspect voor mij. Hierin ga ik de fysieke kracht zelf aan, al worstelend met mijn handen in de materie zoekend naar vorm en expressie. Mijn installaties zijn een uitgebreid beelden arsenaal, een soort decor waarin een bepaalde sfeer of plaats wordt nagebootst: een steenkappers groeve, het romantische beeldhouwers atelier, een bos of een beeldenpark. zo worden mijn sculpturen evengoed decorstukken die het verhaal over die welbepaalde kracht illustreren. Hiermee stel ik de weg die de kunstenaar bewandeld, die zich op een vage grens van fake en werkelijkheid bevindt, in vraag.”